«Манас» искусствосунун башка турлорундо

"Манас" искусствосунун башка турлорундо

«Манас» эпосунун темасында искусствонун турдуу жанрлары боюнча чыгармалар жаралды. Бул эмгек бардык адистеги студенттер учун ылайык тузулду.
50 экз.