Кыргызстандын корком сурот искусствосу

Кыргызстандын корком сурот искусствосу

Бул жынакка Кыргызстанда 1920-1930 жылдарда кесиптик корком сурот искусствосунун жанрларынын жана турлорунун калыптанышын жана онугушун чагылдырган, ошондой эле С. А. Чуйков, В. В. Образцов, Г. А. Айтиев, А. И. Игнатьев, С. Чокморов сыяктуу суротчулордун чыгырмачылыгын иликтеген макалалар кирди.
1 экз.