Кыргыз элинин психологиялык ойлорунун онугуусу

Кыргыз элинин психологиялык ойлорунун онугуусу

Бул окуу куралда кыргыз элинин тарыхында психологиялык ойлордун пайда болуу озгочолуктору, психологиялык терен мааниси бар маданий мурастардын орду, кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында психологиялык коз караштардынберилиши, жана улуттук маданияттын психологиялык мааниси кенири чагылдырылды.
25 экз.