Саясий жана укуктук окуулардын тарыхы

Саясий жана укуктук окуулардын тарыхы

Сунушталган окуу куралында «Саясий жана укуктук окуулардын тарыхы» курсунун негизги маселелери каралган. Окуу куралында укуктук жана саясий ойлордун жаралангандан тартып азыркы заманга чейинки онугуусунун негизги идеялары, концепциялары жана багыттары баяндалган.
17 экз.