Кыргыз Республикасынын эмгек укугу

Кыргыз Республикасынын эмгек укугу

Бул окуу китеп Кыргыз Республикасынын эмгек укугу тармагын, жамааттык эмгек мамилелерин укуктук жонго салуунун механизмин, жекече эмгек укугунун озгочолукторун ж.б. чечуу тартибин муноздоочу маселелерди кароого жардам берет.
15 экз.