Этнопедагогика

Этнопедагогика

Бул окуу куралы биринчи жолу 2011-жылы «Чынгыз кыргыз педагогикасы» аталышта жарыкка чыккан. Эмгекте этнопедагогика предметинин план-программасы боюнча материалдар тартиби менен жайгаштырылган.
30 экз.