Жогорку мектептин педагогикасы

Жогорку мектептин педагогикасы

Окуу куралында азыркы учурдун жогорку окуу жайдын педагогикасынын негиздеринин орчундуу маселелери каралып, жогорку мектептин окутуу жана тарбиялоо негиздери чагылдырылган.
37 экз.