Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы

Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы

Бул окуу куралда адамдын жана кээ бир жогорку тузулуштогу омурткалуу жаныбарлардын кан айлануу, дем алуу, тамак синируу, борбордук нерв системасы жонундо маалыматтар берилген.
68 экз.