Дипломатиялык жана консулдук кызмат

Дипломатиялык жана консулдук кызмат

Окуу куралы эл аралык мамилелер факультетинин студенттери, магистранттары, окутуучулары, ошондой эле тышкы саясат жана дипломатия маселелерине кызыккан дипломатиялык жана мамлекеттик кызматкерлер учун даярдалган.
150 экз.