Экономика 1 болум

Экономика 1 болум

Бул окуу китебинде жогорку окуу жайларындагы программага ылайык экономикалык теория боюнча, экономиканын мааниси, чектелгендик жана тандап алуу маселелери, экономиканын негизги маселелери жана алардын чечилиши баяндалат.
10 экз.