Жогорку окуу жайларында жургузулуучу иш кагаздарынын улгулору жана сабактардын орусча-кыргызча аталыштары, создук

Жогорку окуу жайларында жургузулуучу иш кагаздарынын улгулору жана сабактардын орусча-кыргызча аталыштары, создук

Окуу методикалык колдонмо жогорку окуу жайларында кенири колдонулган иш кагаздарынын турлору жана адистиктердин, дисциплиналардын кызмат орундарынын, ошондой эле факультеттреде жыш колдонулган создордун орусча-кыргызча создугу.
8 экз.