Жалпы экологиянын негиздери

Жалпы экологиянын негиздери

Окуу куралында экологиялык изилдоолордун башталыш тарыхы организмдердин айлана-чойро менен болгон карым-катнашы, мааниси чагылдырылат.
5 экз.