Музыка тарыхынын барактары

Музыка тарыхынын барактары

Бул окуу куралы Кыргыз улуттук консерваториясынын кыргыз жана дйунолук музыка тарыхы кафедрасында аткарылып, улуттук музыка таануда, дуйнолук мызыка тарыхынын маданиятын, кыргыз тилинде кыскача баяндаган, биринчи тажрыйба.
10 экз.