Мени тандаган кесип

Мени тандаган кесип

Аталган китеп Кыргыз телевизиондук журналистикасынын бугунку реалдуулугуна ыктап тузулгон жана аракеттеги журналисттерге, билим алып жаткандарга жана окурмандардын кенен чойросуно багытталат.
34 экз.