19-январда Илимий китепканада тунгуч лексикограф жана лексиколог, окумуштуу, профессор Кусеин Карасаевдин 120 жылдыгына карата онлайн-презентация болуп отту. Анда залкар инсандын кыргыз улут маданиятына, кыргыз филологиясы менен журналистикасынын негизделишине  жана илимий-практикалык жактан калыптанышына кошкон зор салымы, ошондой эле илимпоздун кыргыз тилинин байлыгын даназалаган эмгектери жана ардактуу академиктин илимге синирген эмгеги учун ыйгарылган сыйлыктары тууралуу маалымат берилди.