2021-2025-жылдары КРнын мамлекеттик тилин онуктуруунун жана тил саясатын оркундотуунун Улуттук Программасынын алкагында  Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Илимий китепканасына келген кыргыз тилинде жарык коргон жаны аталыштагы китептердин бет ачары болуп отту.