2020-жылдын 23-сентябрында Мамлекеттик тил кунуно карата Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Илимий китепканасы тарабынан чакан видеоматериал даярдалган. Анда кыргыз тили жонундо айтылып, китепканага КР Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан берилген бир катар кыргыз тилиндеги китептер тууралуу маалымат берилди.