Илимий китепкананын презентациясы

22-23-24-сентябрда Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Илимий китепканасында 1-курстун студенттери үчүн презентация болуп өттү. Презентацияда студенттерге билим берүү процессинде китепкананын орду тууралуу айтылып, китепкананын тарыхы, анын структурасы жана өздүк сайты тууралуу кеңири маалымат берилди. Ошондой эле, студенттер электрондук каталогду, ачык архивдерди, эл аралык билим берүү ресурстарын жана электрондук жеткирип берүү(ЭДД) системасын колдонуу ыкмалары тууралуу маалымат алышты.

Презентация Научной библиотеки

С 22 по 24 сентября Научная библиотека МУКР в читальном зале провела презентацию для первокурсников. Презентация была посвящена вопросам роли библиотеки в образовательном процессе. В ходе презентации студенты ознакомились с сайтом библиотеки, правилами пользования, структурами и их функциями и ресурсами и т.д. Также, студенты получили подробную информацию об использовании электронного каталога, открытых архивов, международных образовательных ресурсов, системы электронной доставки информации (ЭДД) и т.д.