Түзүм

Администрация

Башчысы Меделбек кызы Аймира
email: library@ism.edu.kg
тел.:     +996702507508

Сурап-билүү-библиографиялык бөлүмү

 Китепканачы Даутова Эльвира Кадыркуловна
Иштөө тартиби  9:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  9:00 – 17:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир жума күнү

Сурап-билүү-библиографиялык бөлүмү тууралуу

Сурап-билүү-библиографиялык бөлүмү –бул керектүү маалыматты издөөдө кеңеш берүүчү маалымат базасы жана каталогдору жайгашкан китепкананын  маалыматтык жана кеңеш берүүчү бөлүмү.

Иштин негизги багыттары:

 • университеттин  окуу пландарына ылайык китепкана фондун жабдыктоо
 • иш кагаздарынын баардык түрүн эсепке алуу, суммардык отчет
 • иш кагаздарды илимий жана техникалык жабдылоо
 • филиалдар боюнча иш кагаздарды бөлүштүрүү
 • сурап-билүү-библиогрфиялык аппарат каталогун жана картотекалардын электрондук форматын уюштуруу жана киргизүү
 • колдонуучуларга китепкана библиографиялык кеңештерди жүргүзүү
 • колдонуучулардын маалыматтык талабын тейлөө жана аткаруу

Негизги китеп сактоочу бөлүмү

Китепканачы Осмоналиева Кымбат Аблмаликовна
Иштөө тартиби  9:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  9:00 – 16:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир жума күнү

Негизги китеп сактоочу бөлүмү тууралуу

Бул бөлүм университеттин маалыматтык фондунун негизги сактоочу бөлүмү. Ал  китепкананын басылган иш кагаздарын дайыма сактап турууга ылайыкташкан .  Китепкананын ичинде даярданууга жана китепканадан сырткары белгилүү бир убакытка китепкана иш кагаздарын берүү иштерин аткарат.

Иштин негизги багыттары:

 • колдонуучулардын талабы боюнча иш кагаздарды берүү
 • маалыматтык  ресурстарды рационалдуу  колдонууга  жана  методикалык издөөгө үйрөтүү  жана кеңеш  берүү
 • фонддун коопсуздугун камсыз кылуу.

Мультимедиа залы

 
Иштөө тартиби  9:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  9:00 – 17:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир жума күнү

Мультимедиа залы тууралуу

Мультимедиа залы  компьютерлер менен жабдыкталган зал. Маалыматтык сервистик кызматтарды көрсөтөт, университеттин өздүк электрондук ресурстарына жана катталган эл аралык ресурстарга жетүүсүн камсыз кылат.

Иштин негизги багыттары:

 • китепкананын ишмердигине  мезгилдик маалыматтык-китепканалык  технологияларды киргизүү,  китепкана ишмердигин техникалык колдоо жана көзөмөлдөө
 • электрондук ресурстар фондун калыптандыруу
 • илимий дүйнөлүк жана улуттук электрондук маалыматтык ресурстарына алып келүүчү китепкананын электрондук ресурстарына колдонуучулардын жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо
 • электрондук ресурстарды колдонуу боюнча кеңештерди берүү жана үйрөтүү

Ысык-Көл кампусунун китепканасы: китеп сактоочу жана электрондук окуу залы

 
Иштөө тартиби  9:00 -17:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир жума күнү

Иштин негизги багыттары:

 • колдонуучуларды тейлөө жана китептерди берүү
 • фонддун илимий жана техникалык кайра иштетүүсүн ишке ашыруу
 • каталогдорду жана картотекаларды, маалымат базаларын түзүү
 • иш-чараларды жана тематикалык көргөзмөлөрдү уюштуруу