Батыш кампусу

Түзүм

Администрация

 Директору Турусбаева Гульмира Абдыраковна
  тел.: 0312 61 36 34
email: gulmira.turusbaeva@gmail.com

Абонемент

 Башкы китепканачы Омуралиева Гульнара Сарыкуловна
тел.: 0312 61 36 34
Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  9:00 – 17:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир айдын акыркы жума күнү

Абонемент тууралуу

Абонемент- белгилүү бир шарттарда жана белгилүү убакытка китепканадан сырткары колдонуу үчүн китепкана документтерин берүүнү жана буйрутма кылууну тейлөө формасы.

Иштин негизги багыттары:

 • университеттин окуу пландарына жана программаларына ылайык бөлүмдүн фондун калыптындыруу.
 • окурмандык билетти жазып каттоо(оформление), китепкананын баардык колдонуучуларын(окурмандарын)жыл сайын каттоодон өткөрүү
 • университеттин колдонуучуларын(окурмандарын) маалыматтык талабына ылайык тейлөө
 • колдонуучуларды (окурмандарды )китепкана аралык абонемент боюнча тейлөө (МБА)
 • иш чараларды,тематикалык китеп көргөзмөлөрдү уюштуруу
 • абонементтин маалымат берүүчү базалык ресурстарын түзүү жана толуктоо

Окуу залы 

    Башкы китепканачы

Касымалиева Гульмира Омурзаковна

 

тел.: 0312 61 06 14

Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  8:00 – 16:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир айдын акыркы жума күнү

Окуу залы тууралуу

Окуу залы- баардык категориядагы колдонуучуларды (окурмандарды) атайын жабдыкталган орунжайда китепканалык иш кагаздарын карап тейлөө формасы. Китепкананы жабдыктоодо ар бир келип түшкөн басылманын бир нускадан, беш нускага чейинкиси окуу залынын фондуна берилет. Бул аркылуу окуу залынын фонду китепкананын басылмаларынын бардык түрүн(спектр) бир бүтүн кылып чагылдырат.

Иштин негизги багыттары:

 • университеттин профилдерине, окуу пландарына, программаларына жана илимий изилдөөлөрдүн тематикаларына ылайык фондун калыптандыруу
 • колдонуучуларды (окурмандарды) маалыматтык талабына ылайык тейлөө
 • колдонуучулардын(окурмандардын) издөө көндүмдөрүнүн маалыматтык маданиятын жана маалыматтык ресурстарды рационалдуу колдонууларын көзөмөлдөө
 • колдонуучуларды(окурмандарды) ЭДД системасы боюнча тейлөө
 • иш чараларды, тематикалык көргөзмөлөрдү уюштуруу
 • окуу залынын ресурстарынын маалымат базасын түзүү жана толуктоо

Чет эл адабияттары бөлүмү 

  Кылычбаева Элнура Омурбековна
тел.: 0312 61 06 14
Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  9:00 – 17:00
Түшкү тыныгуу   12:00 – 13:00
Санитардык күн Ар бир айдын акыркы жума күнү

Чет эл адабияттары бөлүмү тууралуу

Чет эл адабияттары бөлүмү -белгилүү бир шарттарда жана белгилүү убакытка китепканадан сырткары колдонуу үчүн китепкана документтерин берүүнү жана буйрутма кылууну тейлөө формасы.

Иштин негизги багыттары:

 •  университеттин профилдерине, окуу пландарына, программаларына жана илимий изилдөөлөрдүн тематикаларына ылайык фонддун түзүлүшү
 • колдонуучуларды (окурмандарды) маалыматтык талабына ылайык тейлөө
 • колдонуучулардын(окурмандардын) издөө көндүмдөрүнүн маалыматтык маданиятын жана маалыматтык ресурстарды рационалдуу колдонууларын көзөмөлдөө
 • иш чараларды, тематикалык көргөзмөлөрдү уюштуруу
 • чет эл адабияттар бөлүмүнүн ресурстарынын  маалымат базасын түзүү жана толуктоо

Маалыматтык-китепканалык фондун калыптандыруу жана эсепке алуу бөлүмү

 Библиограф Кылычбаева Элнура Омурбековна
тел.: 0312 61 06 14
Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Түшкү тыныгуу   12:00 – 13:00
Санитардык күн
Ар бир айдын акыркы жума күнү

Иштин негизги багыттары:

 • иш-кагаздардын китепкана-библиографиялык даярдыктарын ишке ашыруу
 • фонддун илимий жана техникалык даярдыктарын ишке ашыруу
 • электрондук каталог жана картотека системаларын, маалымат базаларын уюштуруу жана киргизүү
 • иш-кагаздарды китепкананын бөлүмдөрү боюнча бөлүштүрүү
 • маалымат базаларды түзүү жана толуктоо
 • биргелешкен каталог боюнча долбоорлорго катышуу

Электрондук ресурстар сектору

Инженер – программист  Жетигенова Мадина Темирбековна
Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  8:00 – 16:00
Түшкү тыныгуу   12:00 – 13:00
Профилактика Ар бир айдын акыркы жума күнү

Электрондук ресурстар сектору тууралуу

 • китепкананын ишмердигине мезгилдик маалыматтык-китепканалык технологияларды киргизүү, китепкананын ишмердигин техникалык колдоо
 • электрондук ресурстар фондун калыптандыруу
 • колдонуучуларды тейлөө (консультация, окутуу)
 • илимий дүйнөлүк жана улуттук электрондук маалыматтык ресурстарына алып келүүчү китепкананын электрондук ресурстарын окурмандарга колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу
 • “ИРБИС”системасын башкаруу жана колдоо
 • окурмандарды ЭДД (Документтерди электрондук жеткирүү) системасы боюнча тейлөө