Илимий адабияттарды буйрутма берүү эрежеси

1. Раритет,  Фолиант китеп соода  уюмунун тизмесинен  керектүү адабиятты тандагыла.

2. Окуу басылмаларын сатып алууга бланкын көчүргүлө жана басып чыгаргыла же электрондук түрдө толтуруу үчүн компьютерге сактагыла.

*Басылманын ар бир аталышын толтуруу үчүн өзүнчө бланктар керектелет.

* Окуу басылмаларын сатып алууга бланкындагы бардык талаачалар толтурулат.

3.Ректор жана кафедра башчысы тарабынан бекитилген жана толтурулган арызды китепканага төмөнкү жолдор менен бергиле:

-сканерлеп жана slibrary.iuk@gmail.com даректеги электрондук почтага жиберүү.

-Арызды алып келип төмөнкү бөлүмдөргө өткөрүү:

*Маалыматтык китепканалык ресурстарды эсепке алуу жана калыптандыруу бөлүмү;

*Абонемент бөлүмү;

*”КЭУ” ОИӨК(УНПК) окуу басылмаларын алуу үчун буйрутма бланкы

*КРЭУ (МУКР) окуу басылмаларын алуу үчүн буйрутма бланкы