Автордук келишим

“КЭУ” АК Илимий китепканаларынын толук тексттик ресурстарын толтуруу учун, профессордук-окутуучу түзүм китепканага өздөрүнүн эмгектерин санариптик форматта көрсөтүп жана автордук келишимди бекитүүсү керек.