Илимий-практикалык конференция:

«Санариптик Кыргызстан» мамлекеттик программасын реализациялоо контекстиндеги Кыргызстандын ЖОЖдук китепканалары»

2019-жылдын 20-декабрында И.Арабаев атындагы КМУде «Санариптик Кыргызстан» мамлекеттик программасын реализациялоо контекстиндеги Кыргызстандын ЖОЖдук китепканалары» аталышындагы илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Конференцияга КР Маданият министрлигинин өкүлдөрү, ЖОЖдордун жетекчилери, публикалык жана ЖОЖдук китепканалардын директорлору, КР коомдук ишмерлери жана Москва мамлекеттик педагогикалык университетинин(Россия) илимий китепканасынын өкүлдөрү катышты.

Конференциянын максаты: ЖОЖдук китепканалардын санариптик чөйрөдө өнүгүшү, илим жана билим үчүн маалыматтык ресурстарды колдонуу жана калыптандыруудагы актуалдуу маселелер, маданият аралык өз ара аракеттешүүнү жана кызматташууну кеңейтүү, китепкана адистеринин квалификацияларын жогорулатуу.

КР Эл аралык университетинин илимий китепканасынын директору Г.А. Турусбаева «ИРБИС» китепканаларды автоматташтыруу системасы Кыргызстанда» аттуу доклады менен чыкты. Докладда биздин өлкөнүн китепканаларына «ИРБИС» китепканаларды автоматташтыруу Системасын жеткирүү жана киргизүү боюнча Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгындагы маселелер каралды. «ИРБИС» системасы тууралуу, «ИРБИС» программалык продуктысынын типтери жана алардын мүнөздөмөсү, ошондой эле «ИРБИСтин» WEB программаларынын түрлөрү тууралуу кыскача тааныштыруу жүргүзүлдү.  «ИРБИС 64+»программалык продукт системасын Кыргызстандын китепканаларына заманбап этапта жеткирүү жана киргизүү абалы тууралуу толук маалымат берилди.