Окуу процессине көмөк

Китепкананын бөлүмдөрүнөн сессияга же семестрге китептердин топтомун алуу үчүн окуу адабиятына билдирме(заявка) толтурулат.

Kyrlibnet.kg порталынын сайтындагы КЭУ АК электрондук каталогунун ичинен керектүү адабиятты билдирмеде көрсөтүү;

-Бланктагы баардык талаачалары толтурулат, толтурулган бланк китепкана кызматкерине көрсөтүлөт.

Окуу адабиятын буйрутма кылууда  Китепкананы колдонуу эрежелери аркылуу ишке ашыруу керек.

*Окуу адабиятын тандоо үчүн билдирме(заявка) бланкы