Мезгилдик басылмаларга жазылуу эрежеси

Мезгилдик басылмаларга жазылуу ар бир жарым жыл сайын жүргүзүлүп турат.

Арыздар төмөнкү убакта кабыл алынат:

  • Биринчи жарым жылдык 15-октябрдан ,15-ноябрга чейин.
  • Экинчи жарым жылдык 15-апрелден , 15-майга чейин.

Мезгилдик басылмаларга жазылуунун  буйрутма бланкы төмөндө көрсөтүлгөн.

*Мезгилдик басылмаларга жазылуунун буйрутма бланкындагы баардык талаачалар толтурулат.

КРЭУ(МУКР) мезгилдик басылмаларына жазылуу үчүн буйрутма бланкы

“КЭУ” ОИӨК (УНПК «МУК») басылмаларына жазылуу үчүн буйрутма бланкы