Жүгүртмө баракчасы

  1. Жүгүртмө баракчасы университеттин окуу бөлүмүнөн берилет.
  2. Китепканага жүгүртмө баракчасын алып келген учурда, жүгүртмө баракчага аты-жөнүн, окуган жерин, институтун/факультетин жана группасын белгилөө керек.
  3. Сизге берилген окуу адабиятты милдеттүү түрдө өткөрүү керек
  4. Жүгүртмө баракчасына китепкананын баардык бөлүмдөрүнүн колу жана мөөрү коюлат
  5. Илимий китепкананын төмөнкү бөлүмдөрүнүн колу жана мөөрү жок болсо, студенттерге документтери берилбейт

Батыш кампусунун Илимий китепканасы

Аталышы Дареги Байланыш
Абонемент Чүй пр. 255, ауд. 06 +996 312 61-36-34
Чет эл адабияты бөлүмү Чүй пр. 255, ауд.06 +996 312 61-36-34
Окуу залы Чүй пр. 255. ауд. 04 +996 312 61-06-14

Борбордук кампусунун Илимий китепканасы

Аталышы Дареги Байланыш
Абонемент Л.Толстой 17а/1 +996 312 64-23-48
Окуу залы Л.Толстой 17а/1 +996 312 64-23-49
Электрондук ресурстар бөлүмү Л.Толстой 17а/1, 2-этаж +996 312 64-23-46