Жалпы маалымат

“Китепкана” маалыматтык илимий платформасы- Кыргызстан Эл Аралык Университетинин Академиялык консорциумунун  илимий китепканаларынын бирдик платформасы.

Алардын иш аракетин жана маалыматтык илимий  китепкана ресурстарын чагылдырат.”КЭУ” АК  китепканаларынын өздүк электрондук ресурстарына жана илимий техникалык маалымат  электрондук түйүмдөрүнүн сактоочу ири  эл аралык  ресурстарына жетүүчү бирдиктүү булак болуп саналат .

Платформа түзүү максаты: Баардык “КЭУ” АК муна эффективдүү маалыматтык  колдоо көрсөтүү үчүн китепканалардын бирдиктүү иш аракети, илим-билимдин, изилдөөнүн, кайра иштеп чыгуунун жана билим берүүнүн өнүгүшүнө салымын кошуу.

“КЭУ”АК  илимий китепканаларынын ишмердигинин негизги багыттары:

-Студенттерди ,магистранттарды,аспиранттарды , профессордук-окутуучу түзүмдөрдү, илимий ишмерлерди жана университеттин башка категориядагы кызматкерлерин китепкана- библиографиялык, маалыматтык тейлөө;

-Университеттин  билим жана илимий ишмердигине ылайык маалымат ресурстарынын фондун сапаттуу калыптандыруу;

-Китепкана-библиографиялык маалыматтык  кызматтарынын сапатын кеңейтүү жана жогорулатуу;

-Лицензиялык илимий билим онлайн ресурстарына жетүүнү уюштуруу;

-Китепкананын ишмердигинин баардык чөйрөсүнө заманбап китепкана маалымат технологияларын киргизүү;

-Колдонуучулардын маалымат ресурстарды  рационалдуу колдонуу жана издөө көндүмдөрүн, маалымат маданиятын  калыптандыруу;

Түзүм

Батыш кампусунун Илимий китепканасы

Борбордук кампусунун Илимий китепканасы

Медициналык кампусунун Илимий китепканасы

Батыш кампусунун илимий китепканасы                                 Дареги                                                        Байланыш
                                                                                                    Чуй проспектиси 255                                         email: slibrary.iuk@gmail.com
Бөлүмдөрдүн аталышы
Абонемент   06-аудитория тел.: +996 312 61-36-34
Чет эл адабияттары бөлүмү   06-аудитория
Окуу залы   04-аудитория           +996 312 61-06-14
Электрондук ресурстар сектору   04-аудитория           +996 312 61-06-14
Маалыматтык-китепканалык фондун эсепке алуу жана калыптандыруу бөлүмү   06-аудитория            +996 312 61-36-34
Борбордук кампусунун илимий китепканасы                            Дареги                                                         Байланыш
                                                                                                      Л.Толстой кочосу 17а/1                                     email: unpk.library@gmail.com
Бөлүмдөрдүн жана филиалдардын аталыштары
Абонемент Жаштар борбору тел. +996 312 64-23-48
Окуу залы Жаштар борбору           +996 312 64-23-49
Электрондук ресурстар бөлүмү Жаштар борбору, 2-кабат           +996 312 64-23-46
Чыгыш кампусунун электрондук китепканасы 7-апрель көчөсү 4
Чыгыш-медицина кампусунун китепканасы: тейлөө бөлүмү  7-апрель көчөсү 6
Медицина кампусунун илимий китепканасы                               Дареги                                                          Байланыш
Бөлүмдөрдүн жана филиалдардын аталыштары                                                                                        Интергельпо көчөсү                                                                                                                        library@ism.edu.kg
тел. +996702507508
Сурап-билүү библиографиялык бөлүмү 501-аудитория
Негизги китеп сактоо бөлүмү 501-аудитория
Мультимедиа залы 501-аудитория
Ысык-Кол кампусунун китепканасы: китеп сактоо жана электрондук окуу залы Чолпон – Ата шаары, «Көгүлтүр Ысык-Көл» санаторийи , 2-корпус