Борбордук кампусу

Түзүм

Администрация

 Жаштар борборунун директору Асанова Жылдыз Шариповна

тел.: 0312 64 23 49

Абонемент

тел.: 0312 64 23 49
Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  9:00 – 17:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн  Ар бир айдын акыркы жума күнү

Абонемент тууралуу

Абонемент- белгилүү бир шарттарда жана белгилүү убакытка китепканадан сырткары колдонуу үчүн китепкана документтерин берүүну жана буйрутма кылууну тейлөө формасы.

Иштин негизги багыттары:

 • университеттин окуу пландарына жана программаларына ылайык бөлүмдүн фондун калыптандыруу
 • окурмандык билетти жазып каттоо(оформление), китепкананын баардык колдонуучуларын(окурмандарын) жыл сайын каттоодон өткөрүү
 • университеттин колдонуучуларын(окурмандарын) маалыматтык талабына ылайык тейлөө
 • колдонуучуларды(окурмандарды) китепкана аралык абонемент боюнча тейлөө (МБА)
 • иш-чараларды, тематикалык китеп көргөзмөлөрдү уюштуруу
 • абонементтин маалымат берүүчү базалык ресурстарын түзүү жана толуктоо

Окуу залы 

 Башкы китепканачы Турсуналиева Алымкан Сагынбаевна
тел.: 0312 64 23 49
Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  8:00 – 16:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Санитардык күн  Ар бир айдын акыркы жума күнү

Окуу залы тууралуу

Окуу залы- баардык категориядагы колдонуучуларды (окурмандарды) атайын жабдыкталган орунжайда китепканалык иш кагаздарын карап тейлөө формасы. Китепкананы жабдыктоодо ар бир келип түшкөн басылманын бир нускадан, беш нускага чейинкиси окуу залынын фондуна берилет. Бул аркылуу окуу залынын фонду китепкананын басылмаларынын бардык түрүн(спектр) бир бүтүн кылып чагылдырат.

Иштин негизги багыттары:

 • университеттин профилдерине, окуу пландарына, программаларына жана илимий изилдөөлөрдүн тематикаларына ылайык фондун калыптандыруу
 • колдонуучуларды (окурмандарды) маалыматтык талабына ылайык тейлөө
 • колдонуучулардын(окурмандардын) издөө көндүмдөрүнүн маалыматтык маданиятын жана маалыматтык ресурстарды рационалдуу колдонууларын көзөмөлдөө
 • колдонуучуларды(окурмандарды) ЭДД системасы боюнча тейлөө
 • иш чараларды, тематикалык көргөзмөлөрдү уюштуруу
 • окуу залынын ресурстарынын маалымат базасын түзүү жана толуктоо

Отдел электронных ресурсов

Системалык администратор Дидиченко Диана Сергеевна

Рыжих Владислав Александрович

Иштөө тартиби  8:00 -17:00
Окурмандарды тейлөө  8:00 – 16:00
Түшкү тыныгуу  12:00 – 13:00
Профилактика Ар бир айдын акыркы жума күнү

Электрондук ресурстар сектору тууралуу

Иштин негизги багыттары:

 • китепкананын ишмердигине мезгилдик маалыматтык-китепканалык технологияларды киргизүү, китепкананын ишмердигин техникалык колдоо
 • электрондук ресурстар фондун калыптандыруу
 • Колдонуучуларды тейлөө (консультация, окутуу)
 • илимий дүйнөлүк жана улуттук электрондук маалыматтык ресурстарына алып келүүчү китепкананын электрондук ресурстарын окурмандарга колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу
 • “ИРБИС”системасын башкаруу жана колдоо
 • окурмандарды ЭДД (Документтерди электрондук жеткирүү) системасы боюнча тейлөө